♥...LOVE IS♥

شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآمُهـــِـــــ ـــم نِوِشــ ــــــــت:

    دیگه نمیام. اَگه خوبــــــی بــَــــــدی چـــــــــیزی اَز مَن دیــــــدید حَلال کـــُـــــــــــنید

    تــــــــو ایـــــــــن وب میتــــــــــونید پــِـــیـــــــــدام کُنیــــــــــــــــــد:

     www.lllloooovvvveeee.blogfa.com

      خداحافـــظ


عشق چیست؟

ازدریا پرسیدن عشق چیست؟گفت خشکیدن...

از گل پرسیدن عشق چیست؟گفت پرپر شدن....

اززمین پرسیدن عشق چیست ؟گفت لرزیدن...

ازآسمون پرسیدن عشق چیست؟گفت باریدن....

ازانسان پرسیدن عشق چیست؟ناگهان از درونش گفت جدایی...

ولی اگر از من بپرسند عشق چیست ؟می گویم تنهایی.

 

شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآاین پست ثابته بقیه آپهام پاییننشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ

+ با تَبادُل لینک مُوافِقَم. " با اِسمِِ وِِبَمِ بِلینکَم "

+نَظَرٍ خُصوصی تا اونجایی کِه اِمکان داره نَذارید

+اگه میخوای دَعوَ تَم کنی بیام به وِبِت تویِ این پُست کامِنت بِذار

+اگه میخوای بابَتِ اومَدَنَم تَشَکُر کُنی بازَم تویِ ای پُست کامِنت بِذار

+وَلی دَر مورِدِ هَر پُست تویِ قِسمَتِ کامِنتایِ خودِش کامِنت بِذار

اینَم کُد لوگوم بذارِش تویِ وِبِت

اَلبَته اَگه دوس داری

... Love is

مِر۱۰+۱۰+۱۰گُلَم

|یکشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۰| 17:27|آناهــــــــیتا(شیدا)|

دوستان وقتی کامنت میذارید آدرس یادتون نره

من متولد ۷۶ ام و دوم دبیرستان

سوم دبستانو جهشی خوندم با معدل ۳۰/۱۹صدم و بدون معلم ( توی ۲۰ روز سومو خوندم)

نیمه اولی ام دیگه پس درسته!!!(اگه بازم متوجه نشدید بگید تا بازم توضیح بدم)

|یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۰| 19:8|آناهــــــــیتا(شیدا)|

سلـــــــــــــــــــــــــام دوستانـــــــــــــــــــــــ

خوبیـــــــــــــــــــــــــــــــد؟ یهــــــــــــــــ مشکلیـــــــــــــــــــــــــــ واسمــــــــــــــــ پیشـــــــــــــــــــ

اومدهـــــــــــــــــــــ . اگهـــــــــــــــ اینــــــــــــــــــ چنــــــــــــــــــــــــــــــــد وقتـــــــــــــــــــــــــــ

بهتونـــــــــــــــــــــــــــــ سر نزدمــــــــــــــــــــــ ناراحتـــــــــــــــــــــــــ نشینــــــــــــــــــــــــــ

شــــــــــــــــــــــــــاید تـــــــــــــــــــــــا یهـــــــــــــــــــ ماهـــــــــــــــــ دیگهـــــــــــــــــــــــ نتونمــــــــــــــ

مرتبـــــــــــــــــ بزنمــــــــــــــــــــــ

            بــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ

|پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰| 18:48|آناهــــــــیتا(شیدا)|

باز باران٬ با ترانه

میخورد بر بام خانه

خانه ام کو؟ خانه ات کو؟

آن دل دیوانه ات کو؟

روزهای کودکی کو؟

فصل خوب سادگی کو؟

یادت آید روز باران

گردش یک روز دیرین؟

پس چه شد دیگر٬ کجا رفت؟

خاطرات خوب و رنگین

در پس آن کوی بن بست

در دل تو٬ آرزو هست؟

کودک خوشحال دیروز غرق در غمهای امروز

یاد باران رفته از یاد آرزوها رفته بر باد

باز باران٬ باز باران میخورد بر بام خانه

بی ترانه،بی بهانه شایدم٬ گم کرده خانه
|یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰| 17:5|آناهــــــــیتا(شیدا)|

سلاااااااااااااااااااااااام دوستان خوبین؟

اومدم بگم من تا آخر دی نمیام نت

امتحانام شروع شدن.

اگه نیومدم پیشتون ناراحت نشینا

پس بای تا های

بوووووووووووووووووووووووووووووس

|سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰| 16:1|آناهــــــــیتا(شیدا)

-چطور تونستي همچين چيزي رو ازم بخواي؟
-مگه من چي خواستم؟
-اگه يكي به خواهرت همچين چيزي رو بگه چيكار ميكني؟
-تو خواهر من نيستي قراره همسرم بشي.
-رويا زد زير گريه و گفت:ازت انتظار نداشتم.
-مجيد گفت:چرا گريه مي كني خواسته من يه خواسته عاديه.
-اين كار اسمش هوسه، هوسم عشق رو از بين مي بره.
-نه هوس عشق رو از بين نمي بره اگه هوس نبود عشقی هم به وجود نمی آمد.
-اگه جوابم منفي باشه چيكار ميكني؟
-راهمون از هم جدا ميشه.
رويا وقتي گوشي رو گذاشت از شدت ناراحتي و عصبانيت داشت مي تركيد.انتظار نداشت مجيد همچين چيزي ازش بخواد.ازيك طرف مي ترسيد مجيد كه ديوانه وار عاشقش بود رو از دست بده واز يك طرف تن دادن به خواسته مجيد براش غير ممكن بود.مجيد سرسختانه پاي پيشنهادش بود. و رويا سر دو راهي دشواري قرار داشت.
داستان بر مي گشت به دو روز قبل، دو روز قبل مجيد به رويا نامه اي نوشته بود كه با تمام نامه هايي كه به هم داده بودند فرق داشت. مجيد از رويا خواسته بود يه بوسه بهش بده.
مجيد قبل از نوشتن اين نامه تمام جوانب كار رو سنجيده بود و مي دونست كه اين پيشنهاد مي تونه به قيمت از دست دادن عشقش تموم بشه ولي باز نامه رو نوشت.
دو روز از روزي كه مجيد با رويا تلفني حرف زده بود گذشت ودراين مدت هيچكدوم به هم زنگ نزدند. بعد از دو روز مجيد گوشي رو بر داشت و به رويا زنگ زد و باهاش اتمام حجت كرد و از رويا خواست تا فردا تصميمش رو بگيره.
مجيد مي ترسيد كه رويا رو از دست بده بارها تصميم گرفته بود زنگ بزنه و ازش معذرت بخواد ولي بعد منصرف شده بود. مجيد مي خواست كاري رو كه شروع كرده بود تمام كنه.
شب شد رويا نمي تونست بخوابه سر دو راهي جانكاهي بود.نه مي تونست از عشق ۵ ساله اش بگذره ونه ميتونست دامنشو آلوده كنه.بيقرار بود نمي دونست چيكار بايد بكنه.ولي چاره اي نبود بايد ازيكي مي گذشت يا مجيد يا پاك ماندن.رويا مدتها با خودش كلنجار رفت وبلاخره تصميمش رو گرفت.
اون شب مجيد هم تا نيمه هاي شب بيدار بود.وبه فكر جواب رويا بود.دائم به اين فكر مي كرد كه رويا بهش چه خواهد گفت.
فردا صبح رويا به سختي از تخت خواب بيرون آمد. شب اصلا نتونسته بود بخوابه به ساعت نگاه كرد.هنوز چند ساعتی تا زنگ زدن مجيد مونده بود.قرار بود مجيد ساعت  دو بهش زنگ بزنه.
ثانيه ها ودقيقه ها رفتند و رفتند و به ساعت دو رسيدند.
درست سر ساعت دو گوشي رويا زنگ خورد خودش بود با دستاني لرزان گوشي رو بر داشت.رويا و مجيد دو سه ساعت درباره پيشنهاد مجيد حرف زدند و بلاخره به توافق رسيدند.
مجيد ناباورانه  گوشي رو گذاشت روي ميز باورش نميشد جواب رويا مثبت باشه. باورش سخت بود دختري كه به نجابت شهره بود تن به خواسته مجيد بده.قرار مجيد و رويا دو روز ديگه بود.
اون دو روز براي مجيد به درازي دو سال بود.مجيد بی صبرانه منتظر روز قرار بود. با تمام سختي مجيد اون دو روز رو گذراند.
صبح ساعت 6 مجيد از تخت خواب پائين آمد.شب حتي يه ثانيه هم چشم رو هم نگذاشته بود.قرار بود ساعت 7 كه رويا به مدرسه مي رفت دريه كوچه خلوت مجيد رويا رو ببوسه.مجيد زودتر از موعود به كوچه رفت مدتي بعد رويا رو از دور ديد كه داره بهش نزديك ميشه. رويا وقتي به كنار مجيد رسيد ايستاد مجيد به چشمهاي رويا نگاه كرد. از خشمي كه در چشمانش بود ترسيد مدتي به سكوت گذشت، مدتي بعد مجيد صورتشو به صورت رويا نزديك كرد. مجید نفسهاي داغ رويا رو روي صورتش حس مي كرد.قلبش به شدت ميزد تو عالم ديگري بود. مجيد چشمانش رو بست ولي درست تو همین زمان آب دهان رویا پاشید رو صورت مجید.رویا به روی مجید تف انداخت و با نفرت از اون رو برگرداند و با سرعت از اونجا دور شد.مجید هم هاج واج رفتن رویا رو تماشا کرد.
وقتي رويا از كوچه خارج شد مجيد از خوشحالي بالا پريد وفرياد خوشحالي سر داد .رويا در امتحاني كه مجيد براش ترتيب داده بود قبول شده بود.مجيد با تمام وجود گفت: خدا متشكرم به خاطر عشق پاكي كه به من دادي.
مجيد در حالي كه شاد خندان به طرف خانه برمي گشت به فكر راهي بود كه بتونه با رويا آشتي كنه.
|سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰| 15:46|آناهــــــــیتا(شیدا)|

Three things in life that are never certain
سه چیز در زندگی پایدار نیستند

Dreams
رویاها

Success
موفقیت ها

Fortune
شانس

л╗л╗лл╗╗лл╗╗лл╗л╗

Three things in life that, once gone, never come back
سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند باز نمی گردند

Time
زمان

Words
گفتار

Opportunity
موقعیت

л╗л╗лл╗╗лл╗╗лл╗л╗

Three things that destroy us
سه چیز ما را نابود می کنند

Arrogance
تکبر

Greed
زیاده طلبی

Anger
عصبانیت

л╗л╗лл╗╗лл╗╗лл╗л╗

Three things that make humans
سه چیز انسانها را می سازند

Hard Work
کار سخت

Sincerity
صمیمیت

Commitment
تعهد

л╗л╗лл╗╗лл╗╗лл╗л╗

Three things in life that are most valuable
سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی

Love
عشق

Self-Confidence
اعتماد به نفس

Friends
دوستان

л╗л╗лл╗╗лл╗╗лл╗л╗

Three things in life that may never be lost
سه چیز در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد

Peace
آرامش

Hope
امید

Honesty
صداقت

л╗л╗лл╗╗лл╗╗лл╗л╗

Happiness in our lives has three primary principles
خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است

Experience of Yesterday
تجربه از دیروز

Use of Today
استفاده از امروز

Hope for Tomorrow
امید به فردا

л╗л╗лл╗╗лл╗╗лл╗л╗

Ruin our lives is the three principles
تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است

Regret of Yesterday
حسرت دیروز

Waste of Today
اتلاف امروز

Fear of Tomorrow
ترس از فردا
|چهارشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۰| 18:23|آناهــــــــیتا(شیدا)|

سلام دوستای گلم خوبین؟

این پستو واسه این مینویسم که یه چیزیو بدونید

آخه واسه چند نفر سوء تفاهم شده بود

من یه آدمم با شخصیت های مختلف و البته متفاوت با هم

این به نظر بعضیا بده و به نظر بعضیا خوبه

مهم اینه که خودم از این خصوصیتم خیلی راضیم چون میتونم با هر شرایطی بسازم

بعضی وقتا خیلی آرومم٬ بعضی وقتا خیلی شیطون و پر شر و شور٬ بعضی وقتا عصبی٬ بعضی وقتا هم انقدر مهربون و از خود گذشته میشم که خودمم باورم نمیشه که این منم٬ بعضی وقتا هم ضد پسرا میشم٬ بعضی وقتا دلم واسشون میسوزه و پیش خودم میگم همشونو مث داداشم دوس دارم

مثلا یه وقتایی اینقدر از داداشم بدم میاد که دعا میکنم بره زیر صد تا تریلی ۱۸ چرخ

ولی بعدش پشیمون میشمو حتی حاضر نمیشم که یه مورچه گازش بگیره

اینایی که در مورد خودمو داداشم گفتم فکر نکنید که بعد از دعوامون این فکرا به سرم میزنه ها نه

یهو میزنه به سرمو ازش بدم میاد

بعضی وقتا با این که سنم کمه خیلی به عشق فکر میکنم( فکر منحرف نکنیا) ولی بعضی وقتا ازش بدم میاد

شخصیتای دیگه ای م دارم که خیلی عجیب غریبن و الان حال ندارم در موردشون بحرفم

به خاطر همین سه تا وبلاگ درست کردم یکیشون مال عکس و شکلکه( همون روحیه شاد و شیطونم)

http://www.dozdearoosak.blogfa.com

یکیشم که همین وبمه

یکیشم خاطرات روزانمه. که بعضی وقتا خیلی خنده داره( همه ی شخصیتام توش هست)

http://www.lllloooovvvveeee.blogfa.com

 به همشون سر بزنید تا بفهمید چی میگم

مخصوصا اون خاطراتم

این وبام توی قسمت لینکامم هستن

راستی اسمم آناهیتاس ولی توی اون یکی وبام اسمم شیداس

اسم نتیه دیگه. من قسط نداشتم اینارو بگم ولی بنا بر اینکه من کلا زیاد سوتی میدم٬ یه سوتی دادم و ۳٬۴ نفر فهمیدن به خاطر همین اینا گفتم که سوء تفاهم نشه

دوستون دارممممممممم خیلی زیااااااااااااااااااااااااااااااااد

|سه شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۰| 17:57|آناهــــــــیتا(شیدا)|

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   میدونم برات عجیبه، این همه اصرار و خواهش


عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   این همه خواستن دستات،بدون حتی نوازش!


عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   میدونم بران عجیبه، من با این همه غرورم

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   پیش همه ی بدی هات، چه جوری بازم صبورم؟!

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   میدونم واست سواله، که چرا پیشت حقیرم؟

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   دور میشی منو نبینی، باز سراغتو میگیرم

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   می دونی چرا همیشه، من بدهکار تو می شم؟

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   وقتی نیستی ام یه جوری، با خیالت راضی می شم؟

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   می دونی واسه چی از تو، بد میبینم و میخندم؟

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   تا نبینی گریه هامو، هر دو چشمامو می بندم؟

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   چاره ای جز این ندارم، آخه خون شدی تو رگهام

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   می میرم اگه نباشی، بی تو من بد جوری تنهام!

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   می دونم یه روز می فهمی، روزی که دنیا رو گشتی

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی   من چه جوری تورو میخواستم، تو چه جور ازم گذشتی!

|جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰| 17:21|آناهــــــــیتا(شیدا)|

پیش ازآنی که عزادار محرم باشی

سعی کن درحرم دوست تو محرم باشی

خاک ازحُرمت شش گوشه او حُرمت یافت

گرشوی خاک رهش قبله عالم باشی

منزلت نیست ترا بی مدد مهرحسین

گرچه موسی شوی و عیسی مریم باشی

گرچه نیکوست به اندوه و غمش ناله زدن

سعی کن زینت این روضه و پرچم باشی

همره زمزم اشکی که ترا بخشیدند

می توان مُحرم بیت لله اعظم باشی

شادی هردوجهانت بخدا تأمین است

گردراین ماه عزا همسفر غم باشی

صاحب بزم حسین است، علی وزهرا

نکند غافل ازاین محفل ماتم باشی

به همان دست وسروسینه مجروح قسم

شرط عشق است براین زخم تومرهم باشی

 

*(فرا رسیدن ماه محرمو به همه ی دوس جونیام تسلیت میگم))*

|یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰| 17:54|آناهــــــــیتا(شیدا)

Love For Life

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی

دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال

.

.

 


 

#####################

 

عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است
دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد

 

#####################

 

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد
دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

 

#####################

 

عشق طوفانی و متلاطم است
دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار وسرشار از نجابت

 

#####################

 

عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی “فهمیدن و اندیشیدن “نیست
دوست داشتن، دراوج، از سر حد عقل فراتر میرود و فهمیدن و اندیشیدن را از زمین می کند و باخود به قله ی بلند اشراق می برد

 

#####################

 

عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد

 

#####################

 

عشق یک فریب بزرگ و قوی است
دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق

 

#####################

 

عشق در دریا غرق شدن است
دوست داشتن در دریا شنا کردن

 

#####################

 

عشق بینایی را می گیرد
دوست داشتن بینایی می دهد

 

#####################

 

عشق خشن است و شدید و ناپایدار
دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار

 

#####################

 

عشق همواره با شک آلوده است
دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر

 

#####################

 

از عشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر می شویم
از دوست داشتن هرچه بیشتر، تشنه تر

 

#####################

 

عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق می کشاند
دوست داشتن جاذبه ای در دوست ، که دوست را به دوست می برد

 

#####################

 

عشق تملک معشوق است
دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست

 

#####################

 

عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند
دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد و می خواهد که همه ی دلها آنچه را او از دوست در خود دارد، داشته باشند

 

#####################

 

در عشق رقیب منفور است،
در دوست داشتن است که:”هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند”

 

#####################

 

عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند
و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید
و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور می گردد

 

#####################

 

دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است
یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست

 

#####################

 

خدایا! به هر که دوست میداری بیاموز که:عشق از زندگی کردن بهتر است.
و به هر که دوست تر میداری بچشان که:دوست داشتن از عشق برتر

|جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰| 15:32|آناهــــــــیتا(شیدا)

عاشق ديوونه

اگه غمگين باشم دليل اين غم تويي

اگه خنده رو لبام موج بزنه دریای مواجم تویی

اگه اشك ازروگونه هام چكه كنه ابربهاري تويي

اگه تو خواب باشم بدون تو رو خواب میبینم

اگه بيدار باشم مي خوام كنارتوباشم

اگه تو جمع باشم حرف تو رو پیش میکشم

اگه تنها باشم مي خوام به ياد توباشم

اگه تمام زندگیمو به یاد تو میگذرونم

درعوض فقط از تويه چيزمي خوام

می خوام که حس خوبتو راه قلب من کنی

مي خوام كه توي شاديات يه لحظه يادمن كني
|جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰| 15:28|آناهــــــــیتا(شیدا)

http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gifبیا باهم ستاره هارا بشماریم

                          http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gif رو تن لحظه عکس فردا رو بذاریم

http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gifبیا با هم تهی بشیم٬ نور باشیم به رسم شب

                           http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gifدیو پلید تاریکی رو د.د کنیم به رسم روز

http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gifبیا بیا با هم جا نزنیم میشه که عشق رو ببینیم 

                                             http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gifمیشه که عشقو بکاریم تو قابی از نوار بذاریم

http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gif بیا با هم یکی بشیم٬ دورو بر و نبینیم و بشیم رها

                                             http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gifبریم و فریاد بزنیم  جه قدر تو خوبی به خدا

http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gif زندگی رو باور کنیم  گلدون دل رو بیاریم

                                                            http://up.patoghu.com/images/6exk2es0dehklvfidx.gifبار محرمت ابر بهار٬ چشم و دلا رو وا کنیم

|جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰| 15:26|آناهــــــــیتا(شیدا)

...love isبرف وقتی رو چتر سنگینی میکنه و چتر ها رو

...love isخیس میکنه مرثیه اس٬ اما وقتی کف دست تو

...love isبالا میگیری و چند دونه برف تالاپ می افته

...love isکف دستت٬ سردی برف بهت نشاط میده٬ اون وقت

...love isدیگه مرثیه نیست٬ تالاپ تالاپ برف روی چتر

...love isبرات میشه ترانه٬ یه ترانه که هم سرده هم

...love isگرم. سردش مال آدمای بی احساس و گرمش مال

           ...love isآدمای عاشق...love is

|سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰| 13:9|آناهــــــــیتا(شیدا)

الو … الو… سلام  

کسی اونجا نیست ؟؟؟؟؟

مگه اونجا خونه ی خدا نیست؟ 

پس چرا کسی جواب نمیده؟ 

یهو یه صدای مهربون! ..مثل اینکه صدای یه فرشتس .بله با کی کار داری کوچولو؟ 

خدا هست؟ باهاش قرار داشتم.. قول داده امشب جوابمو بده.  

بگو من میشنوم .کودک متعجب پرسید: مگه تو خدایی ؟من با خدا کار دارم … 

هر چی میخوای به من بگو قول میدم به خدا بگم . 

صدای بغض آلودش آهسته گفت یعنی خدام منو دوست نداره؟؟؟؟ 

فرشته ساکت بود .بعد از مکثی نه چندان طولانی:نه خدا خیلی دوستت داره.مگه کسی میتونه تو رو دوست نداشته باشه؟ 

بلور اشکی که در چشمانش حلقه زده بود با فشار بغض شکست وبر روی گونه اش غلطید وباهمان بغض گفت :اصلا اگه نگی خدا 

باهام حرف بزنه گریه میکنما… 

بعد از چند لحظه هیاهوی سکوت ؛ 

بگو زیبا بگو .هر آنچه را که بر دل کوچکت سنگینی میکند بگو..دیگر بغض امانش را بریده بود بلند بلند گریه کرد وگفت:خدا جون خدای مهربون،خدای قشنگم میخواستم بهت بگم تو رو خدا نذار بزرگ شم تو رو خدا…چرا ؟این مخالف تقدیره .چرا دوست نداری بزرگ بشی؟آخه خدا من خیلی تو رو دوست دارم قد مامانم ،ده تا دوستت دارم .اگه بزرگ شم نکنه مثل بقیه فراموشت کنم؟ 

نکنه یادم بره که یه روزی بهت زنگ زدم ؟نکنه یادم بره هر شب باهات قرار داشتم؟مثل بقیه که بزرگ شدن و حرف منو نمی فهمن. 

مثل بقیه که بزرگن و فکر میکنن من الکی میگم با تو دوستم .مگه ما باهم دوست نیستیم؟پس چرا کسی حرفمو باور نمیکنه ؟خدا چرا بزرگا حرفاشون سخت سخته؟مگه اینطوری نمی شه باهات حرف زد… 

خدا پس از تمام شدن گریه های کودک:آدم ،محبوب ترین مخلوق من.. چه زود خاطراتش رو به ازای بزرگ شدن فراموش میکنه…کاش همه مثل تو به جای خواسته های عجیب من رو از خودم طلب میکردند تا تمام دنیا در دستشان جا میگرفت. 

کاش همه مثل تو مرا برای خودم ونه برای خودخواهی شان میخواستند .دنیا برای تو کوچک است … 

بیا تا برای همیشه کوچک بمانی وهرگز بزرگ نشوی… 

کودک کنار گوشی تلفن،درحالی که لبخندبرلب داشت در آغوش خدا به خواب فرو رفت

                    

|جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰| 13:43|آناهــــــــیتا(شیدا)

دو چیز را همیشه فراموش کن:

خوبی که به کسی می کنی

بدی که کسی به تو می کند


همیشه به یاد داشته باش:

اگر در مجلسی وارد شدی زبانت را نگه دار

اگر در سفره ای نشستی شکمت را نگه دار

اگر در خانه ای وارد شدی چشمانت را نگه دار

اگر در نماز ایستادی دلت را نگه دار


دنیا دو روز است:

یک روز با تو و یک روز علیه تو

روزی که با توست مغرور مشو

و روزی که علیه توست مایوس نشو

چرا که هر دو پایان پذیرند


آموختن را بکار ببند:

به چشمانت بیاموز که هر کسی ارزش نگاه ندارد

به دستانت بیاموز که هر گلی ارزش چیدن ندارد

به دلت بیاموز که هر عشقی ارزش پرورش ندارد


سه چیز را از هم جدا کن:

عشق، هوس و تقدیر

چون اولی مقدس است و دومی شیطانی

اولی تو را به پاکی می برد و دومی به پلیدیدر دنیا فقط 3 نفر هستند که بدون هیچ چشمداشت و منتی و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را برطرف میکنند، پدر و مادرت و نفر سومی که خودت پیدایش میکنی، مواظب باش که از دستش ندهی و بدان که تو هم برای او نفر سوم خواهی بود چرا که در ترسیم تقدیرت نیز نقش خواهد داشت.


چشم و زبان، دو سلاح بزرگ در نزد تو هستند
چگونه از آنها استفاده میکنی؟ مانند تیری زهرآلود یا آفتابی جهانتاب، زندگی گیر یا زندگی بخش؟


بدان که قلبت کوچک است پس نمیتوانی تقسیمش کنی
هرگاه خواستی آنرا ببخشی با تمام وجودت ببخش که کوچکی اش جبران شود.


هیچگاه عشق را با محبت، دلسوزی، ترحم و دوست داشتن یکی ندان
چون همه اینها اجزاء کوچکتر عشق هستند نه خود عشق.


همیشه با خدا درد دل کن نه با خلق خدا و فقط به او توکل کن
آنگاه می بینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش می روند.


از خدا خواستن عزت است
اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است.


از خلق خدا خواستن خفت است
اگر برآورده شود منت است اگر نشود ذلت است.

هر چه می خواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد
و تمام غیر ممکن ها فقط برای کسانیست که
از ایمــان دل بریده اند و امیــد را به دل راه نمی دهند.

  

|جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰| 11:28|آناهــــــــیتا(شیدا)|

I miss you Scraps

I can’t find the way to tell you راهي رو براي گفتن پيدا نكردم

 I wish I was your lover اي كاش معشوق تو بودم

 I wish that you were mine اي كاش تو مال من بودي

 Baby I got this feeling عزيزم من اين احساس دارم

 That I just can’t hide كه نمي تونم پنهانش كنم

 Don’t try to run away سعي نكن فرار كني

 There’s many thing I wanna say خيلي چيزهاست كه بايد بهت بگم

 No matter how it ends فرقي نمي كنه چطوري تموم بشه

http://up.patoghu.com/images/3hrggehto7mhdpf0i5ew.gif 

 Just hold me when I tell you فقط به من گوش كن وقتي كه بهت مي گم

 I wish I was your lover اي كاش معشوق تو بودم

 I wish that you were mine اي كاش تو مال من بودي

 Baby I got this feeling عزيزم من اين احساس دارم

 That I just can’t hide كه نمي تونم پنهانش كنم

 Oh I need is a miracle چيزي كه من مي خوام يك معجزه است

 Oh baby all I need is you عزيزم همه ي چيزي كه من مي خوام تويي

 All I need is a love you give همه ي چيزي كه مي خوام يك عشقي است كه تو به من بدي

 Oh baby all I need is you عزيزم همه ي چيزي كه مي خوام تويي
 
 
 
 
I wish I was your lover كاش معشوق تو بودم

 You know I got this feeling that I just can’t hide ميدوني يك احساسي دارم كه نمي تونم پنهان كنم

 I try to tell you how I feel سعي مي كنم كه بهت بگم احساسم چيه

 I try to tell you about I’m me سعي مي كنم كه بهت بگم ولي من

 Words don’t come easily كلمات به آساني نمي آيند

 When you get close I share them وقتي تو نزديك مي شي او نا رو تقسيم مي كنم

 I watch you when you smile من تماشات مي كنم وقتي تو لبخند مي زني

 I watch you when you cry من تماشات مي كنم وقتي تو گريه مي كني

 And I still don’t understand و من هنوز نفهميدم

|سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰| 16:56|آناهــــــــیتا(شیدا)

بیشتر از آنچه که تصور میکنی دوستت دارم و

بیشتر از آنچه باور داری عاشق توهستم
بیشتر از هر عشقی بر تو عاشقم و بیشتر از هر دیوانه ای مجنون تو هستم.
عزیزم من محتاج تو هستم و بدون تو زندگی برایم مفهومی

جز تاریکی و سیاهی ندارد!
دوستت دارم چونکه میدانم تو نیز مرا دوست میداری ،

دوستت دارم چونکه مرا باور داری و مرا لایق آن قلب پر از محبتت میدانی!
تنها آرزویم این است که تا آخرین لحظه زندگی ام در کنارتو باشم

و جز این از خدای خویش هیچ آرزویی را ندارم
عزیزم این قلب کوچک و شکسته و پر از عشق من تنها هدیه ای است

از طرف من به تو!
از تمام دنیا تنها همین قلب کوچک را دارم ، همین و بس!
عزیزم تا پایان با تو می مانم چونکه تنها تو هستی که

معنای واقعی عشق را به من ابراز کردی و آموختی!
آموختی که عشق یعنی تا پایان زندگی ماندن و تا پایان زندگی دوست داشتن!
عزیزم به جز تو کسی برای من دوست داشتنی نیست و

به جز تو کسی لایق این قلب بی طاقت من نیست
هر جای دنیا که هستی بدان که در این دنیای بزرگ

کسی هست که عاشق و دیوانه تو می باشد !
هر جای دنیا که هستی بدان که من به انتظار تو می مانم تا تو را ببینم و

در آغوش خود بفشارم!
عزیزم دنیا خیلی بزرگ است ، این دنیا پر از عاشق و معشوق است ،

پر از لیلی و مجنون است، اما همه عاشقان یک سو ،

و من و تو نیز یک سوی دیگریم!
عزیزم تو دومین قبله عبادت منی و در همه لحظه ها بعد از خدا

تو را عبادت میکنم!

عزیزم بدون تو ،جایی در این دنیای بزرگ ندارم ،

و تنهاتر از من دیگر تنهایی نیست!
تو همان دنیای منی عزیزم ، به هر زیبایی های این دنیا که

می نگرم تو را میبینم .
دوستت دارم عزیزم خیلی دوستت دارم ،

آنقدر دوستت دارم که دیگر هیچگونه جای ابرازی برای آن نیست!
مستم از این عشق تو ، و پریشانم از غصه های تو و گریانم از اشکهای تو!
با تو پر از امیدم ، و رنگ خوشبختی را خوش رنگ از گذشته می بینم
با تو قلب من خوشبخت ترین قلب دنیاست ، با تو این دنیا برایم همان بهشت است!
عزیزم دوستت دارم … چون که در میان اینهمه عاشقان تو

توانستی بمانی با قلبم ، بسازی با احساسم و درک کنی زندگی ام را !
عزیزم دوستت دارم… چون که این قلب کوچک و پر از عشق مرا

در قلبت طلسم کرده ای و نگذاشتی هیچ کس دیگر قلب مرا از تو بگیرد !
اینبار با فریاد ، با چشمهای گریان ، با قلبی عاشق ،

با اراده و با احساسی پرا از دوست داشتن میگویم که

دوستت دارم تا همه عاشقان فریاد مرا بشنوند و

به من بنگرند و شرمنده شوند!

|شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰| 18:12|آناهــــــــیتا(شیدا)

اندکی فکر کن ...


به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت آخرین نگاه و خداحافظی را نیافتند.

به آنهایی فکر کن که در حال خروج از خانه گفتند :
"روز خوبی داشته باشی"، و هرگز روزشان شب نشد.

به بچه هایی فکر کن که گفتند :
"مامان زود برگرد"، و اکنون نشسته اند و هنوز انتظار می کشند.

به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند
و ای کاش زودتر این موضوع را می دانستند.

به افرادی فکر کن که بر سر موضوعات پوچ و احمقانه رو به روی هم می ایستند
و بعد "غرور" شان مانع از "عذر خواهی" می شود،
و حالا دیگر حتی روزنه ای هم برای بازگشت وجود ندارد.

من برای تمام رفتگانی که بدون داشتن اثر و نشانه ای از مرگ،
ناغافل و ناگهانی چشم از جهان فرو بستند،
سوگواری می کنم.

من برای تمام بازماندگانی که غمگین نشسته اند و هرگز نمی دانستند که :
آن آخرین لبخند گرمی است که به روی هم می زنند،
و اکنون دلتنگ رفتگان خود نشسته اند،
گریه می کنم.

به افراد دور و بر خود فکر کنید ...

کسانی که بیش از همه دوستشان دارید،
فرصت را برای طلب "بخشش" مغتنم شمارید،
در مورد هر کسی که در حقش مرتکب اشتباهی شده اید.

قدر لحظات خود را بدانید.

حتی یک ثانیه را با فرض بر این که آنها خودشان از دل شما خبر دارند از دست ندهید؛
زیرا اگر دیگر آنها نباشند،
برای اظهار ندامت خیلی دیر خواهد بود !

"دیروز"
گذشته است؛

و

"آینده"
ممکن است هرگز وجود نداشته باشد.

لحظه
"حال" را دریاب
چون تنها فرصتی است که برای رسیدگی و مراقبت از عزیزانت داری.


اندکی فکر کن ...

|جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰| 18:21|آناهــــــــیتا(شیدا)

عمیق ترین کلمه "عشق" است ... به آن ارج بنه.

 

بی رحم ترین کلمه "تنفر" است ... از بین ببرش.

 

سرکش ترین کلمه "هوس" است ... بآ آن بازی نکن.

 

خود خواهانه ترین کلمه "من" است ... از ان حذر کن. 

 

ناپایدارترین کلمه "خشم" است ... ان را فرو ببر.

 

بازدارترین کلمه "ترس" است ... با آن مقابله کن.

 

با نشاط ترین کلمه "کار" است ...  به آن بپرداز.

 

پوچ ترین کلمه "طمع" است ... آن را بکش.

 

سازنده ترین کلمه "صبر" است ... برای داشتنش دعا کن.

 

روشن ترین کلمه "امید" است ...  به آن امیدوار باش.

 

ضعیف ترین کلمه "حسرت" است ...  آن را نخور.

 

تواناترین کلمه "دانش" است ...  آن را فراگیر.

 

محکم ترین کلمه "پشتکار" است ... آن را داشته باش.

 

سمی ترین کلمه "غرور" است ... بشکنش.

 

سست ترین کلمه "شانس" است ... به امید آن نباش.

 

شایع ترین کلمه "شهرت" است ... دنبالش نرو. 

 

لطیف ترین کلمه "لبخند" است ... آن را حفظ کن.

 

حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت" است ... از آن فاصله بگیر.

 

ضروری ترین کلمه "تفاهم" است ... آن را ایجاد کن.

 

سالم ترین کلمه "سلامتی" است ... به آن اهمیت بده.

 

اصلی ترین کلمه "اطمینان" است ... به آن اعتماد کن.

 

بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی" است ... مراقب آن باش.

 

دوستانه ترین کلمه "رفاقت" است ... از آن سوءاستفاده نکن.

 

زیباترین کلمه "راستی" است ... با ان روراست باش.

 

زشت ترین کلمه "دورویی" است ... یک رنگ باش.

 

ویرانگرترین کلمه "تمسخر" است ... دوست داری با تو چنین کنند؟

 

موقرترین کلمه "احترام" است ... برایش ارزش قایل شو.

 

آرام ترین کلمه "آرامش" است ... به آن برس.

 

عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است ... حواست را جمع کن.

 

دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است ... اجازه نده مانع پیشرفتت بشود.

 

سخت ترین کلمه "غیرممکن" است ... وجود ندارد.

 

مخرب ترین کلمه "شتابزدگی" است ... مواظب پلهای پشت سرت باش.

 

تاریک ترین کلمه "نادانی" است ... آن را با نور علم روشن کن.

 

کشنده ترین کلمه "اضطراب" است ... آن را نادیده بگیر.

 

صبورترین کلمه "انتظار" است ... منتظرش باش.

 

بی ارزش ترین کلمه "انتقام" است ... بگذاروبگذر.

 

ارزشمندترین کلمه "بخشش" است ... سعی خود را بکن.

 

قشنگ ترین کلمه "خوشروئی" است ... راز زیبائی در آن نهفته است.

 

تمیزترین کلمه "پاکیزگی" است ... اصلا سخت نیست.

 

رساترین کلمه "وفاداری" است ... سر عهدت بمان.

 

تنهاترین کلمه "گوشه گیری" است ... بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده.

 

محرک ترین کلمه "هدفمندی" است ... زندگی بدون هدف روی آب است.

 

و هدفمندترین کلمه "موفقیت" است ... پس پیش به سوی آن ... 

 

|دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰| 19:31|آناهــــــــیتا(شیدا)|

deborah.mihanblog.com

 

باز هم غم عشق و ناله جدایی در من فغان کردنمی دانم آیا آب عشقی پیدا خواهد شد که این آتش را در من خاموش کندگر این آب پیدا نشد این آتش در من چه خواهد کردمرا خواهد سوزاندولی من از خدا می خواهم که این آتش آتش عشق تو باشدخدایا! ما اگر بد کنیم،تو را بنده های خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟

|دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰| 19:19|آناهــــــــیتا(شیدا)

روی آن شیشه ی تب دار تو را ها کردم ، اسم زیبای تو را با نفسم جا کردم ، شیشه بدجور دلش ابری و بارانی شد ، شیشه را یک شبه تبدیل به دریا کردم ، با سر انگشت کشیدم به دلش عکس زیبای تو را ، عکس زیبای تو را سیر تماشا کردم .

 
امروز دیدمت خسته بودی ، اگه اشتباه نکنم دل شکسته بودی ، دوستم نداری می دونم ، حتما به دیگری دل بسته بودی !
 
اگر زیستن را دوست داشتم ، هرگز به هنگام به دنیا آمدن نمی گریستم !
 
ای دوست ، معرفت چیز گرانی است که به هرکس ندهندش !
 
خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز !

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی ؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟ پیله ات را بگشا تو به اندازه ی یک پروانه زیبایی .

 
عشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد .
 
عشق مانند بیماری مسری است که هرچه بیشتر از آن بهراسی زودتر به آن مبتلا می شوی .
 
عشق برای روح عادی یک پیروزی و برای روح بلند یک فداکاریست .
 
عشق هنگامی که شما را می پرورد ، شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند . (جبران خلیل جبران)

فقط با سایه ی خودم خوب می توانم حرف بزنم ، اوست که مرا وادار به حرف زدن می کند ، فقط او می تواند مرا بشناسد ، او حتما می فهمد !

 
هرکس به میزانی که تنهایی نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است .
 
ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو !
 
زندگی را اشکی بیش نمی دانم ، پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم دوستت دارم !
 

زندگی را تو بساز ، نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف ، زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ، زندگی یعنی عشق ، تو بدان عشق بورز .

بودنت به جور نبودنت یه جور ، در این دنیای جور واجور دوستت دارم ناجور !
 
برای رسیدن باید رفت ، در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز را بیاموز !
 
آنکه با زندگی می سازد ، می بازد ، با زندگی نساز ، زندگی را بساز . (زرتشت)
 
به سلامتی درخت ، نه به خاطر میوش ، به خاطر سایش ، به سلامتی دیوار ، نه به خاطر بلندیش ، واسه اینکه هیچ وقت پشت آدم رو خالی نمی کنه ، به سلامتی دریا ، نه به خاطر بزرگیش ، واسه یک رنگیش ، به سلامتی سایه که هیچ وقت آدم رو تنها نمی ذاره .
 
من و این داغ در تکرار مانده ، من و این عشق بیدار مانده ، مپرس از من چرا دلتنگ هستم ، دلم بین در و دیوار مانده .

روی آن شیشه ی تب دار تو را ها کردم ، اسم زیبای تو را با نفسم جا کردم ، شیشه بدجور دلش ابری و بارانی شد ، شیشه را یک شبه تبدیل به دریا کردم ، با سر انگشت کشیدم به دلش عکس زیبای تو را ، عکس زیبای تو را سیر تماشا کردم .
 
امروز دیدمت خسته بودی ، اگه اشتباه نکنم دل شکسته بودی ، دوستم نداری می دونم ، حتما به دیگری دل بسته بودی !
 
اگر زیستن را دوست داشتم ، هرگز به هنگام به دنیا آمدن نمی گریستم !
 
ای دوست ، معرفت چیز گرانی است که به هرکس ندهندش !
 
خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز !
 
در زندگی اختیار بادها دست ما نیست ، ولی اختیار بادبانها دست ماست .
 
برو بشین رو پشت بوم ، روتو بکن به آسمون ، در جهت وزش باد ، یه بوس فرستادم برات .
 
پرسیدند بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم : جهنم است بهشت بی دوست !
 
یک روست وفادار ، تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست ، که اگر پیدا کردی قدرش را بدان .
 
ما و مجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم ، او به ظاهر گشت عاشق ، ما به معنا سوختیم .
 
بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق .
 
عشق آن چیزی است که بیشتر از هر چیزی داشتنش را دوست داریم و بیشتر از هر چیزی دادنش را دوست داریم و هیچ کس در نمی یابد که عشق همان چیزی است که همواره داده می شود و پذیرفته نمی شود .
 
زیر باران با یاد تو میروم ، به دنبال جای پای تو ، تو را می پرستم من شبانه ، برای لحظه های شادمانه ، برای با تو بودن صادقانه ، می آیم من به پیشت عاشقانه ، به تو دل بستم من شاعرانه ، اما افسوس از درک زمانه ، چه زیباست راز زمانه ، اگر زندگی باشد یک ترانه .
 
هرگز امید را از کسی سلب نکن ، شاید این تنها چیزی باشد که دارد .
 
عشق غیر از تاولی پر درد نیست ، هرکس این تاول ندارد مرد نیست ، آمدم تا عشق را معنا کنم ، بلکه جای خویش را پیدا کنم ، آمدم دیدم که جای لاف نیست ، عشق غیر از عین و شین و قاف نیست .
 
آنکه مرا خوب درک می کند ، یک روز زادگاه مرا ترک می کند .
 
رفاقت به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست ، بلکه به معنی حضور در درون اوست .
 
عشق مرزهای زمان را فتح می کند ، عشق هیچ مرگی نمی شناسد ، عشق بر مرگ غلبه می کند .
 
وقتی قرار شد من بیقرار تو باشم ، ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی .
 
یه بار دیگه بگو آره ، نگو سخته چه دشواره ، به پای قلب سرد تو ، شدم مجنون و آواره .

|دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰| 18:39|آناهــــــــیتا(شیدا)

عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجده ها با چشم تر عشق یعنی سر به دار آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن عشق یعنی در جهان رسوا شدن عشق یعنی مست و بی پروا شدن عشق یعنی سوختن یا ساختن عشق یعنی زندگی را باختن عشق یعنی رازقی ، یعنی نسیم عشق یعنی مست گشتن از شمیم عشق یعنی آفتاب بی غروب عشق یعنی آسمان ، یعنی فروغ عشق یعنی آرزو ، یعنی امید عشق یعنی روشنی ، یعنی سپیدعشق یعنی غوطه خوردن بین موج عشق یعنی رد شدن از مرز اوج عشق یعنی از سپیده تا سحر عشق یعنی پا نهادن در خطر عشق یعنی لحظه دیدار یار عشق یعنی دست در دست نگار عشق یعنی عقل شد مدهوش تو عشق یعنی مست در آغوش تو عشق یعنی لحظه های بی قرار عشق یعنی صبر ، یعنی انتظار عشق یعنی اشتیاق و اضطراب عشق یعنی دلهره ، یعنی شتاب عشق یعنی اشک ، یعنی عاطفه عشق یعنی یادگاری خاطره
**عشق یعنی لایق مریم شدن عشق یعنی با خدا همدم شدن عشق یعنی جام لبریز از شراب عشق یعنی تشنگی ، یعنی سراب عشق یعنی خواستن ، له له زدن عشق یعنی سوختن ، پر پر زدن عشق یعنی سالهای عمر سخت عشق یعنی زهر شیرین ، بخت تلخ عشق یعنی با "خدایا" ساختن عشق یعنی چون همیشه "باختن"


|یکشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۰| 17:29|آناهــــــــیتا(شیدا)

MiSs-A